Pořízení osobních automobilů pro zajištění sociálních služeb na Lounsku a Teplicku

Název projektu: Pořízení osobních automobilů pro zajištění sociálních služeb na Lounsku a Teplicku

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017484

Období realizace projektu: 1.12.2021 - 31.10.2023

Dotační program: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1

Předmětem projektu je pořízení nízkoemisních osobních automobilů typu plug in hybrid, které budou využity při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Lounsku a Teplicku.

Projekt přispěje ke zkvalitnění podmínek pro poskytování sociálních služeb a sociální práci s cílovými skupinami, kterými jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené.

Realizace projektu přinese:

  • Zvýšení mobility pracovníků sociálních služeb a přizpůsobení nabídky činností sociálních služeb všem skupinám uživatelů (osob z cílových skupin) vč. osob, žijících ve venkovských oblastech,
  • Zkvalitnění technických podmínek pro poskytování sociálních služeb a pro práci s osobami z cílových skupin,
  • Zvýšení kvality a efektivity poskytování sociálních služeb.

Projekt "Pořízení osobních automobilů pro zajištění sociálních služeb na Lounsku a Teplicku" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.