Podpora ukrajinských uprchlíků v Ústí nad Labem


Cílem našich aktivit je podpora adaptace a integrace ukrajinských uprchlíků, kteří žijí v Ústí nad Labem.

Co nabízíme:

 • Podpora rodičům a dětem formou zájmových a volnočasových aktivit. Aktivity probíhají od pondělí do pátku v prostorách ubytovacího zařízení Vladimír v Ústí nad Labem
 • Zájmová činnost vokálního uskupení Dolja: vokální soubory a taneční skupina složená z řad uprchlíků z UA. https://dojla.cz
 • Základní poradenství a pomoc
 • Doučování a podpora při přípravě dětí do školy vč. Domácích úkolů
 • Klub pro dospělé a dámský klub
 • Kurz českého jazyka
 • Psychosociální podpora (zajišťovaná ukrajinským psychologem)
 • Poskytování potravinové a materiální pomoci

Na koho se obrátit:

Karel Karika – koordinátor pomoci

Telefonní kontakt: 603 443 852

E-mail: karika.karel@seznam.cz

Činnosti jsou podporovány:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Statutárního města Ústí nad Labem
 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 • Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
 • Československá romská unie, z.s.
 • Potravinová Banka pro Prahu a Středočeský kraj, z.s.