Předškolní centrum Šneček

Adresa: Lovecká 8

400 04 Trmice

Tel: 605 263 495

Email: romano.j@seznam.cz

Otevírací doba:
Po 08:00 - 12:0
Út 08:00 - 12:00
Stř 08:00 - 12:00
Čt 08:00 - 12:00

Kontaktní osoba: Venuše Hladíková - osoba zodpovědná za vedení předškolního centra


Poslání předškolního centra:

Posláním předškolního centra je zapojit děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do předškolního vzdělávání a zvýšit tak jejich předpoklady pro úspěšné zapojení do hlavního vzdělávacího proudu.

Cíle předškolního centra:

• zvýšení potenciální školní úspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
• snížení počtu romských dětí nastupujících do speciálních škol
• zmírnění zaostávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve výuce
• vzbudit zájem rodin o předškolní výchovu dětí

Cílová skupina:
• Děti ve věku od 3 do 5 let a jejich rodiny
• Denní kapacita: 10 - 12 dětí

Služby poskytované prostřednictvím předškolního centra:
• pravidelné, programově připravované tematické činnosti předškolní výchovy (pedagogická práce s dětmi, konzultace s rodinou, terénní práce, motivační aktivity)
• individuální rozvoj silných a posílení slabších stránek dovedností a osobnosti dětí (individuální plány dítěte a plánu spolupráce s rodinou a jejich následné plnění)
• přátelské a bezpečné prostředí pro zapojení dětí a rodin(vstřícné a ochotné pedagogické pracovnice)
• učení se pravidelným návykům a soužití v kolektivu
• zajištění logopedické péče a spolupráce s dětským psychologem - pedagogicko-psychologické poradenství (oblasti sebeobsluhy, logopedie, slovní zásoby, vyšetření školní zralosti)
• výchovné poradenství


Pravidla předškolního centra "Šneček":

Následující pravidla, která si Vám dovolujeme předložit, považujeme za důležitá pro naši optimální vzájemnou spolupráci. Děkujeme za jejich dodržování.

  • Dítě je zařazeno do předškolního centra na základě vyplněné přihlášky a vyplněného dotazníku o zdravotním stavu dítěte
  • Dodržujte docházení dítěte do předškolního centra ve Vámi stanovené dny.
  • Dodržujte časy pro vyzvedávání dítěte z předškolního centra (11:30 - 12:00 hod.)
  • Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo další osoby uvedené v přihlášce.
  • O nepřítomnosti dítěte nás informujte prosím nejpozději 1 den předem osobně v předškolním centru nebo prostřednictvím telefonního čísla

ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE:

  • Dítě do předškolního centra předávejte vždy zdravé.
  • Informujte nás prosím o změně zdravotního stavu dítěte.

Projekt je od roku 1.1. 2012 realizován v rámci programu MŠMT na podporu integrace romské komunity.

Projekt "Předškolní centrum Šneček" je od 1.1.2017 podpořen nadací Albatros.