Poradenské informační centrum Trmice - odborné sociální poradenství

Adresa

Fügnerova 282/11, Trmice 400 04 

Otevírací doba:  

Po 08:00 - 10:00

Út 08:00 - 10:00

St 08:00 - 10:00

Čt 08:00 - 10:00

Pá 08:00 - 10:00

Personální zabezpečení: Jana Chudobová - sociální pracovník

POSLÁNÍ PORADENSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA TRMICE:
Posláním Poradenského informačního centra Trmice je zajištění vybraných sociálních služeb a dalších fakultativních činností osobám, které se ocitli v sociální nouzi.

CÍL PORADENSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA TRMICE:
Cílem Poradenského informačního centra Trmice je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu sociálně vyloučených obyvatel nebo obyvatel ohrož. sociálním vyloučením.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Etnické menšiny
 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohr. společensky nežádoucími jevy
 • Lidé, kteří ztratili zaměstnání a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

VĚKOVÁ STRUKTURA:

 • Dorost: 16 - 18 let
 • Mladí dospělé: 19 - 26 let
 • Dospělí: 27 - 64 let
 • Mladší senioři: 65 - 80 let

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • zákonné činnosti dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • dluhové poradenství - pomoc při vyřizování přeplatků/nedoplatků, sepsání splátkových kalendářů, řešení exekucí aj.
 • poradenství v oblasti sociálních dávek - pomoc při vyřizování soc. dávek (příspěvek na bydlení, hmotná nouze aj.)
 • poradenství v oblasti pracovně právních vztahů -
 • poradenství v oblasti bydlení - psaní nájemních smluv, poradenství při hledání bydlení aj.
 • poradenství v oblasti školství a vzdělávání - vyhledávání rekvalifikačních a dalších vzdělávacích kurzů aj.
 • poradenství v oblasti trestního práva
 • právní poradenství