Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (POMPO III)

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (POMPO III)

Název projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326

Období realizace projektu: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Příjemcem projektu je Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnerem projektu Potravinová banka v Ústeckém kraji, z.s. a zapojeným subjektem spolek Romano jasnica (který zajišťuje distribuci potravinové pomoci, materiální pomoci a realizaci doprovodných opatření).

Partner projektu:

Potravinová banka v Ústeckém kraji, z.s.
Na Vinici 2347, 412 01 Litoměřice
IČO: 22820701

https://pbuk.cz/

Zapojený subjekt:

Romano jasnica, spolek

Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice

Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím vhodných doprovodných opatření vhodně směřuje a motivuje k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace. Tímto projektem zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR distribuci základních potravin, hygienických potřeb nejchudším občanům ČR.

Projekt může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob. Projekt vzhledem ke svému nastavení a flexibilitě bude schopen rychle reagovat i v situacích, kdy z nejrůznějších důvodů nelze použít jiné nástroje pomoci a vytvoří tak určitou záchrannou brzdu.

https://pbuk.cz/projekty/

Spolek Romano jasnica je zapojeným subjektem a prostřednictvím potravinové pomoci, materiální pomoci či prostřednictvím vhodných doprovodných opatření podpoří v průběhu realizace projektu minimálně 500 osob.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost p a je spolufinancován Evropskou unií.