Projekty


Spolek Romano jasnica v současnosti realizuje několik projektů:

Projekty v realizaci:

 • Předškolní centrum Postoloprty (ESF ČR, OP VVV, registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016463, období realizace projektu: 1.1.2020 - 31.12.2022)

 • Rozvoj organizace (ESF ČR, OPZ, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017063, období realizace projektu: 1.1.2021 - 31.12.2022)


  Ukončené projekty:
 • Prorodinné aktivity v Trmicích II (1.1. 2015 - 31.12.2015) - UKONČENÝ PROJEKT
 • Amen sam ade_Hier sind wir_Tady jsme (realizace projektu od 1.3.2016 do 30.9.2016) - UKONČENÝ PROJEKT
 • Vzdělávání pracovníků Sdružení Romano jasnica (realizace projektu od 1.1.2016 do 31.12.2016) - UKONČENÝ PROJEKT
 • Prodinné aktivity v Trmicích III (realizace projektu od 1.1.2016 do 31.12.2016) - UKONČENÝ PROJEKT
 • Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči (realizace projektu od 1.9.2016 do 31.8.2019) - UKONČENÝ PROJEKT
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (realizace projektu od 1.1.2017 do 31.12.2019) - UKONČENÝ PROJEKT
 • Nízkoprahové zařízení pro mládež Klub Amaro Avindo (ESF ČR, OPZ, registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011715, realizace projektu od 27.9.2019 do 31. 7. 2020) - UKONČENÝ PROJEKT
 • Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2 (realizace projektu od 1.4.2017 do 31.12.2020) - UKONČENÝ PROJEKT