Rozvoj organizace


Název projektu

Rozvoj organizace

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017063

Období realizace

01. 01. 2021 - 31. 12. 2022

Cíle projektu

  • Hlavním tematem projektu je nastavení interních procesů, realizace edukačních a rozvojových činností ve prospěch pracovníků organizace, které povedou ke zvyšování jejich profesionality a kompetencí, stejně jako ke zvyšování profesionality organizace jako celku.

Cílová skupina

  • zaměstnanci organizace (na odborných i administrativních pozicích), projekt podpoří minimálně 30 pracovníků.

Klíčové aktivity

  • KA 1 Rozvoj organizace
  • KA 2 Rozvoj pracovníků

  • Projekt je realizován v rámci výzvy Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU, číslo výzvy 03_20_137.
  • Projekt je realizován v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022.