Podpora rodin na Lounsku

Název projektu: Podpora rodin na Lounsku

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.03/00/22_044/0002224

Období realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

Projekt je zaměřen na podporu integrace sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených rodin, žijících na Lounsku a Postoloprtsku prostřednictvím přímé sociální práce a podpory poskytované v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a aktivit zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí s akcentem na potřeby dětí.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím sociální služby a přímé sociální práce, stejně jako podpory pracovníků stabilizovat či zlepšit sociální situaci rodin s dětmi a přispět tak k sociální integraci. Podpora bude zaměřena na zlepšení kompetencí rodičů a životní úrovně rodin tak, aby byly schopné identifikovat problém nebo situaci a v budoucnu byly rodiny schopné tyto situace řešit vlastními silami. Projekt rovněž předpokládá dopad na zlepšení podmínek pro výchovu a potřeby dětí.

Cílová skupina projektu

  • Cílová skupina 1: Rodiny s dětmi, které žijí na Lounsku a Postoloprtsku a které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.
  • Cílová skupina 2: Poskytovatelé sociálních služeb. Jedná se o odborné pracovníky realizačního týmu, kteří budou podpořeni prostřednictvím aktivity projektu Vzdělávání, podpora a supervize pracovníků projektu.

Projektem budou realizovány tyto klíčové aktivity:

  • KA1 Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: aktivita zaměřená na přímou podporu rodin s dětmi prostřednictvím registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Součástí aktivity je monitoring, aktivní depistáž, mapování situace a potřeb osob rodin, zajištění základních činností sociální služby.
  • KA2 Rozvoj rodičovských kompetencí a zajištění výkonu SPOD: aktivita zaměřená na zajištění výkonu SPOD a doprovodného programu pro rodiče s dětmi. Tyto pak budou zaměřeny na vyhledávání a oslovování ohrožených rodin s dětmi a jejich zapojování do rodičovských programů, které povedou k rozvoji jejich kompetencí, informovanosti a celkové podpory rodičů.
  • KA3 Vzdělávání, podpora a supervize pracovníků projektu: aktivita zaměřená na podporu odborných pracovníků projektu formou vzdělávacích, podpůrných a metodických činností, směřujících k zajištění vyšší míry profesionálně, odborně a kvalitně poskytovaných služeb ve prospěch rodin s dětmi.

Prostřednictvím projektu bude podpořeno minimálně 190 osob.

Projekt je realizován v rámci výzvy Podpora integrace romské menšiny, číslo výzvy 03_22_044.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.