Aktivní mladí Romové/Active young Roma

Název projektu: Aktivní mladí Romové/Active young Roma

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA154-YOU-0000393314

Období realizace projektu: 1.1.2022 - 31.12.2022

Dotační program: Erasmus+

klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců


Záměrem projektu bylo neformálními vzdělávacími metodami podpořit zapojení znevýhodněné romské mládeže z Ústeckého kraje (Trmice, Ústí nad Labem, Postoloprty) do občanské společnosti a zvýšit povědomí o společných evropských hodnotách a základních právech. Účastí v projektu si mladí Romové rozvinuli kompetence v oblasti aktivního občanství, získali nové znalosti, které mohou využít pro svou plnou občanskou sociální, kulturní i hospodářskou participaci.

Projektem bylo realizováno celkem 7 aktivit, dle schváleného projektu. Byly realizovány všechny projektem nastavené aktivity: tréninky kompetencí, workshopy a komunitní aktivity.

Tréninky kompetencí

V rámci projektu byly uspořádány 2 výjezdní aktivity pro mládež, každé z nich se zúčastnilo 30 osob ve věku od 13 do 30 let (jednalo se o romskou mládež z Trmic, Postoloprt a Ústí nad Labem).

První výjezdní akce (trénink kompetencí) se uskutečnila 27. 3. 2022 - 30.3.2022 v Lučanech nad Nisou, součástí programu byly různé workshopy (např. workshop na téma - "Být aktivním občanem", Podpora komunikačních dovedností aj.).

Druhá výjezdní akce (trénink kompetencí) se uskutečnila 26. 8. 2022 - 30.8.2022 v Lučanech nad Nisou. Součástí programu byly opět různé tematické workshopy, vztahující se k posilování komunikačních dovedností a sociálních kompetencí, přednášky na téma "Romský holocaust" a Osvětim nebo "Specifika Romů a historie Romů"

Workshopy

První workshop se uskutečnil 20. 6. 2022, mládež navštívila Poslaneckou sněmovnu a měla možnost besedovat s ministrem práce a sociálních věcí.

Druhý workshop se uskutečnil 31. 8. 2022 a byl zaměřený na práci se "zdroji" a přípravu akcí (práce s cílovou skupinou, oslovení cílové skupiny, sociální sítě, rozpočet - pravidla, zásady), naplánování a realizace.

Třetí workshop se uskutečnil 7. 9. 2022, jednalo se o přednášku trmického rodáka Martina Bajgera, který se angažuje v politickém I veřejném životě, přednáška / workshop zaměřen na téma "Rozvoj města Trmice v horizontu let 2022 - 2030".

Komunitní aktivity

Zapojená a angažovaná mládež připravila a uskutečnila za podpory pracovníků několik komunitních aktivit:

1. komunitní aktivity pro lokalitu Trmice: byly realizovány 4 akce (Masopust, pálení čarodějnic, neckyáda, halloween)

2. komunitní aktivity pro lokalitu Trmice a Ústí nad Labem: mládež se aktivně zapojila do příprav Různobarevného festivalu

2. komunitní aktivity pro lokalitu Postoloprty: byly realizovány dvě komunitní aktivity - Den Dětí a dvoudenní program - Halloween (1. workshop a hudební dílna, 2. halloweenský průvod)

Do projektu se zapojilo celkem 56 osob z cílové skupiny.