Aktivní mladí Romové z Ústecka

Název projektu: Aktivní mladí Romové z Ústecka

Název projektu v AJ: Active young Roma From Ústecko

Číslo projektu: 2022-3-CZ01-KA154-000101125Období realizace projektu: 1.1.2023 - 31.12.2023

Dotační program: Erasmus+, klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Projekt navazuje na projekt realizovaný v roce 2022 a jeho záměrem projektu bylo neformálními vzdělávacími metodami podpořit zapojení znevýhodněné romské mládeže z Ústeckého kraje do občanské společnosti a zvýšit povědomí o společných evropských hodnotách a základních právech. Účastí v projektu si mladí Romové rozvinuli kompetence v oblasti aktivního občanství, získali nové znalosti, které mohou využít pro svou plnou občanskou sociální, kulturní i hospodářskou participaci.

Do projektu bude zapojeno minimálně 30 aktivních mladých Romů ve věku od 13 do 30 let.

V rámci projektu plánujeme uspořádat: výjezdní akce pro mládež, workshopy a aktivity ve prospěch komunity.