Situace lidí na ústeckých ubytovnách v Klíšské a Purkyňově ulici se stává stále více kritickou

10.06.2018

Celá situace lidí, kteří bydlí na obou uzavíraných ubytovnách v Ústí nad Labem se den ze dne vyostřuje a stává stále více krizovější. Reálnou ztrátou střechy nad hlavou je k 1.7.2018 ohroženo přibližně 250 obyvatel. Jejich situaci, resp. možnost hledání si náhradního bydlení navíc výrazně zhoršuje zavedení tzv. bezdoplatkových zón. Takzvané opatření obecné povahy, které omezuje vyplácení doplatku na bydlení, neřeší problém sociálně vyloučených lokalit. Tento jen přesouvá, nebo schovává do měst, která se ještě k tomuto kroku nerozhodla.

Je správné, že se našla vůle řešit obchod z chudobou. Nicméně kroky to musí být plánované, promyšlené a systematické. Města musí být na nastalou situaci připravena. Potom můžeme mluvit o tom, zda je to krok správným směrem.

To však naprosto neodpovídá situaci v Ústí nad Labem, které nemá připraven krizový plán a až nyní narychlo řeší, co bude s lidmi, kteří se ocitnou 1. 7. bez přístřeší. To, že jich, tedy hlavně dětí a seniorů, bude několik desítek, je již dnes naprosto zřejmé.

Argumentace ve smyslu, že magistrát se o své obyvatele postaral, je rovněž zcestná. Místo toho, aby své připravované kroky konzultoval s neziskovým sektorem, na který se nyní snaží svalit odpovědnost, pustil se na tenký populistický led.

"Z mnohaletých zkušeností z terénu zcela jasně vyplývá, že zajistit lidem z ubytoven jiné bydlení zabere několik měsíců a někdy je to téměř nemožné. Pokud, města chtějí účinně řešit kumulaci sociálních problémů, musí mít vybudovaný systém prostupného bydlení, navázaný na sociální práci," uvedl sociální pracovník Petr Globočník.

Je také nezbytné, aby komerční pronájem měl jasná pravidla, např. zcela chybí hygienické normy a lidé tak často bydlí v malých bytech, s vodou puštěnou jen několik hodin denně, to vše za nájemné bytu v Praze.

"Spolek Romano Jasnica apeluje na vedení města Ústí nad Labem, aby začalo celou situaci řešit ve prospěch lídí, kteří na ubou uzavíraných ubytovnách bydlí a neprodleně zajistilo ohroženým obyvatelům krizové bydlení, snažilo se vyjednat přechodné období provozování ubytoven do doby, než vybuduje funkční systém prostupného bydlení, který umožní řešit problém sociálně vyloučených částí města Ústí nad Labem," vyjádřil se k problému Mgr. Martin Cichý ředitel spolku.